Ik accepteer Om jou een zo goed mogelijke ervaring te geven op Intomoda.nl maken we gebruikt van cookies. Je accepteert ons gebruik van cookies door op deze site te surfen.
Cookie info
intomoda
57401 Aanbiedingen
Richtlijnen & voorwaarden Cookies

Voorwaarden voor gebruik van intomoda.nl en bijbehorende subdomeinen

Reikwijdte
Better-Web ApS voorziet consumenten, via onze internet-based service intomoda.nl, van productinformatie van derden en van een platform dat navigatie hiertussen mogelijk maakt.

Onderstaande voorwaarden en richtlijnen gelden voor gebruikers van intomoda.nl (gebruiker).

Algemene voorwaarden en richtlijnen
Better-Web ApS sluit geen contract af met gebruiker inzake de aankoop van de op intomoda.nl getoonde artikelen of andere diensten. Intomoda.nl verstrekt slechts productinformatie en fungeert niet als verkoper van de getoonde artikelen.

De transactie (koop) vindt plaats op de website van een derde en is derhalve een aangelegenheid tussen gebruiker en de derde (verkoper). De verstrekte productinformatie vormt geen bindend aanbod van Better-Web ApS en het gebruik van de verstrekte productinformatie resulteert daarom niet in het aangaan van enige vorm van een juridisch bindende afspraak tussen gebruiker en Better-Web ApS inzake de getoonde artikelen.

Het aangaan van een contract inzake de aankoop van producten, artikelen of diensten die op intomoda.nl zijn getoond is uitsluitend een aangelegenheid tussen gebruiker en een derde (verkoper). Bij de wens tot aankoop van een product stuurt Better-Web ApS gebruiker direct door naar de website van verkoper, waarvan de productinformatie verkregen is. Gebruiker heeft zelf de verantwoordelijkheid om te controleren of alle informatie en gegevens die door verkoper worden vermeld correct en actueel zijn.

Logo's en namen, inclusief bedrijfs-, product- en collectienamen, die op intomoda.nl worden vermeld kunnen merknamen zijn die aan derden toebehoren (waaronder, maar niet uitsluitend verkopers, bedrijven en producenten). De productinformatie mag niet voor privégebruik of privédoeleinden gebruikt worden. Het downloaden van gegevens en productinformatie van intomoda.nl op een computer, harddisk, cloud of andere opslageenheid is niet toegestaan. Systematische overdracht wordt ook beschouwd als downloaden en is daarom ook niet toegestaan. Productinformatie op intomoda.nl mag alleen onder strikte voorwaarden geprint worden.

Het doorgeven van productgegevens is alleen toegestaan als dit voor privédoeleinden en aan een privépersoon geschiedt. Het doorgegeven van productdata voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Gebruiker is verantwoordelijk voor het feit, dat de productinformatie alleen voor privédoeleinden en niet door ongeautoriseerde derden wordt gebruikt.

Better-Web ApS draagt geen verantwoordelijkheid voor de echtheid, juistheid of actualiteit van de op intomoda.nl getoonde productinformatie. Het is de verantwoordelijkheid van gebruiker om alle informatie die op de website van verkoper wordt vermeld te controleren, alvorens tot aankoop over te gaan.

Bescherming van persoonsgegevens
Better-Web ApS is verplicht zich te houden aan de geldende wetgeving (wet bescherming persoonsgegevens) en de juridische richtlijnen inzake bescherming van persoonsgegevens.

Intomoda.nl maakt gebruik van cookies voor het identificeren van gebruikers en het gedrag van de gebruikers. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker met het oog op het onthouden van de gebruiker en zijn gedrag voor toekomstige bezoeken. Wanneer u het gebruik van cookies wilt voorkomen, kunt u dat weigeren in uw browserinstellingen.

Intomoda.nl maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een online analyse-instrument dat beschikbaar wordt gesteld door Google Inc. Het analyse-instrument maakt het mogelijk om trafficbronnen en het gedrag van gebruikers bij te houden. Google Analytics maakt ook gebruik van cookies en informatie die wordt verzameld door Google Analytics wordt naar een Amerikaanse server gestuurd, alwaar deze wordt opgeslagen. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, het IP-adres van gebruiker. Wanneer gebruiker het gebruik van Google Analytics wil deactiveren kan hij daarvoor Googles eigen browser add-on gebruiken. Die is hier te vinden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Het downloaden, installeren en updaten van deze add-on is voor eigen risico van gebruiker. Better-Web ApS neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Copyright
Alle gegevens, waaronder informatie, teksten, logo's, zoekresultaten en designelementen, die op intomoda.nl worden gebruikt mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Better-Web ApS worden gekopieerd (geheel of gedeeltelijk), gereproduceerd of gewijzigd.

Disclaimer
Better-Web ApS heeft geen invloed op diensten van derden en kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor de prestaties van deze derden. Better-Web ApS behoudt zich het recht voor om een flexibele periode te vermelden, waarin mogelijke technische problemen verholpen kunnen worden. Better-Web ApS geeft echter geen garantie.

Better-Web ApS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de echtheid, juistheid of actualiteit van de op intomoda.nl vermelde productinformatie. Better-Web ApS kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor producten, diensten en gegevens (of de kwaliteit en samenstelling daarvan), die door derden geleverd worden.

Better-Web ApS en de verkopers die producten en informatie voor intomoda.nl aanleveren zijn verantwoordelijk voor hun eigen respectievelijke diensten en producten en ze functioneren onafhankelijk van elkaar. Better-Web ApS kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor design, inhoud of techniek die verkoper op zijn betreffende websites gebruikt.

Disclaimer: outbound links
Better-Web ApS heeft geen invloed op het design en de inhoud van de respectievelijke websites van verkoper.

Prijzen om omrekenen van valuta
De op intomoda.nl vermelde productprijzen zijn verkregen uit de online shops en hun respectievelijke netwerk. De op intomoda.nl vermelde productprijzen kunnen afgerond zijn. Better-Web ApS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de echtheid en actualiteit van de vermelde prijzen. Voor het omrekenen van productprijzen die in een buitenlandse valuta aan Better-Web ApS aangeleverd worden, wordt gebruik gemaakt van een omrekenprogramma en de prijs kan daarom variëren.

Wijzigen van gebruikersvoorwaarden
Better-Web ApS behoudt zich het recht voor tot het zonder voorafgaande termijn updaten of wijzigen van deze voorwaarden en richtlijnen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de actuele versie van de voorwaarden en richtlijnen voor het gebruik van deze dienstverlening.
< Terug